Etický kódex

Etický kódex

Etický kódex realitnej spoločnosti Jacek Reality s.r.o.

Využite roky skúseností

Sme presvedčení, že náš záväzok konať eticky je jednou z najdôležitejších zložiek fungovania spoločnosti Jacek reality.  V spoločnosti Jacek reality sme sa zaviazali vykonávať naše podnikateľské aktivity správnym spôsobom, ktorý vychádza z našej kultúry etického správania a dodržiavania predpisov. 

V dlhodobom horizonte dokážeme úspešne čeliť výzvam v konkurenčnom trhovom prostredí len tak, že na seba preberieme nevyhnutnú morálnu zodpovednosť ako jednotlivci, aj ako podnikateľský subjekt. Vieme si získať dôveru našich zamestnancov, zákazníkov, spoločníkov, obchodných partnerov, komunít aj každej zúčastnenej strany a zachovávame dobré meno spoločnosti tým, že sa správame eticky a konáme v súlade so zákonom.

Sme hrdí na naše doterajšie výsledky. V spoločnosti Jacek reality má etické správanie dlhú tradíciu a táto kultúra etiky v spoločnosti má hlboké korene. Neetické správanie a nedodržiavanie predpisov, dokonca aj zdanlivé, by mohlo ohroziť dôveru v spoločnosť Jacek reality. 

Spoločnosť Jacek reality chce byť iniciátorom pozitívnych zmien. Očakávame, že každá zúčastnená strana sa bude rovnako ako my usilovať dosiahnuť tento spoločný cieľ.

Jana Jacek, konateľka a zakladateľka spoločnosti Jacek reality s.r.o.

Jozef Jacek, konateľ a zakladateľ spoločnosti Jacek reality s.r.o.

Karolína Hijová, riaditeľka spoločnosti Jacek reality s.r.o.

etický kódex

Etické správanie je základom dôvery v podnikateľskej činnosti, ako aj v spoločnosti. V záujme zabezpečenia dôvery sme v Jacek reality odhodlaní správať sa čestne a spravodlivo voči našim interným zúčastneným stranám , ako aj externým zúčastneným stranám  a očakávame to isté od všetkých zúčastnených strán v celom našom hodnotovom reťazci a spoločenskej komunite. Naše úsilie môže byť dôveryhodné len vtedy, ak my sami budeme dodržiavať zákony, ak budeme konať zodpovedne, s integritou, rešpektom, čestne, poctivo, férovo, spoľahlivo a zodpovedne.

Sme si vedomí toho, že Jacek reality ako významná realitná spoločnosť zohráva v živote spoločnosti a v ekonomickej oblasti veľmi dôležitú úlohu a že vykonávame vysoko rizikovú podnikateľskú činnosť. Nachádzame sa nielen v zložitom právnom prostredí, ale správne riadenie týchto rizík tiež ovplyvňujú zúčastnené strany a investori so svojimi očakávaniami. 

 Cieľom našej zodpovednosti je maximalizovať dlhodobé hodnoty zúčastnených strán a tiež zachovávať spoločenskú spôsobilosť Jacek reality na vykonávanie svojej činnosti. Snažíme sa vytvárať ekonomické hodnoty a zároveň dosahovať dôležité spoločenské ciele, ako sú znižovanie miery chudoby, podpora ekonomického rastu, zvyšovanie blaha miestnych komunít poskytovaním dobrých pracovných príležitostí a kvalitného vzdelávania, a znižovanie miery nerovnosti a ďalších porušovaní ľudských práv.

Zaviazali sme sa k etickému správaniu, a to dokonca aj vtedy, keď sa kvôli tomuto záväzku SJacek reality dostane do nekonkurenčnej obchodnej pozície, alebo keď to povedie k strate podnikateľských príležitostí Jacek reality.

ETICKÉ HODNOTY SPOLOČNOSTI JACEK REALITY:

- DODRŽIAVANIE ZÁKONOV

- ZODPOVEDNOSŤ

- INTEGRITA

- REŠPEKT VOČI OSTATNÝM

- ČESTNOSŤ

- FÉROVOSŤ

- STAROSTLIVOSŤ

- SPOĽAHLIVOSŤ

- ZODPOVEDNOSŤ

- DOBROČINNOSŤ

Prečo si vybrať Jacek Reality s.r.o.

Prečítajte si niekoľko dobrých dôvodov pre spoluprácu s nami.

Zistiť viac

Navštívte nás

Mládežnícka 2101/36 (budova Belgravia)
Považská Bystrica 017 01

Google Map