Kontaktné údaje

Realitná kancelária │ Jacek Reality s.r.o. │ Považská Bystrica

Kontaktný formulár

Jacek reality s.r.o. 

 
 IČO: 51109026
IČ DPH: SK2120605223
Číslo účtu: SK46 7500 0000 0040 2714 0749
 
Firma zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka číslo 31178/R
 
Sídlo:
Milochov 300
Považská Bystrica 017 06
 
Kancelária:
Mládežnícka 2101/36 (budova Belgravia)
Považská Bystrica 017 01